Nghĩa của từ: law of the lever

* Cơ.
định luật đòn bẩy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App