Nghĩa của từ: law of the mean

* gt.
định lý trung bình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App