Nghĩa của từ: layer of charge

* vl.
tầng tích điện, mặt phẳng tích điện

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App