Nghĩa của từ: least limit

*
giới hạn bé nhất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App