Nghĩa của từ: least significant digit

* mt.
chữ số có nghĩa bé nhất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App