Nghĩa của từ: left exact functor

* đs.
hàm tử khớp bên trái

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App