Nghĩa của từ: left hand upper derivate

*
đạo số trái trên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App