Nghĩa của từ: left handed multiplication

*
phép nhân bên trái

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App