Nghĩa của từ: left hereditarry ring

* đs.
vành di truyền bên trái

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App