Nghĩa của từ: left-hand limit

*
giới hạn bên trái

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App