Nghĩa của từ: lens space

* top.
không gian thấu kính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App