Nghĩa của từ: letter shift

* mt.
chuyển mạch in chữ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App