Nghĩa của từ: level curve

* gt.
đường mức

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App