Nghĩa của từ: level flight

* Cơ.
sự bay nằm ngang

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App