Nghĩa của từ: lexcography

*
từ vựng học

Nghĩa trong từ điển StarDict:

lexcography
- từ vựng họcĐộng từ BQT - Android App