Nghĩa của từ: light year

* tv.
năm ánh sáng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App