Nghĩa của từ: limacon

*
đường ốc sên ( đồ thị của ρ = acosθ + b)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

limacon
- đường ốc sênĐộng từ BQT - Android App