Nghĩa của từ: limit approached from the left

*
tiến dần tới giới hạn về bên trái

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App