Nghĩa của từ: limit approached from the right

*
tiến dần tới giới hạn về bên phải

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App