Nghĩa của từ: limit cycle

* gt.
chu trình giới hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App