Nghĩa của từ: limit in the mean

*
giới hạn trung bình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App