Nghĩa của từ: limit of error

*
giới hạn sai số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App