Nghĩa của từ: limiting error

* mt.
sai số giới hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App