Nghĩa của từ: limiting point

* gt.
điểm biên, điểm giới hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App