Nghĩa của từ: limiting set

* top.
tập hợp giới hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App