Nghĩa của từ: limits on an integral

*
giới hạn tích phân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App