Nghĩa của từ: line of behaviour

* xib.
tuyến dáng điệu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App