Nghĩa của từ: line of force

* vl.
đường sức

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App