Nghĩa của từ: line pair

* hh.
cặp đường thẳng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App