Nghĩa của từ: linear combination

*
tổ hợp tuyến tính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App