Nghĩa của từ: linear fractinal group

* đs.
nhóm phân tuyến tính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App