Nghĩa của từ: linear operation

*
phép toán tuyến tính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App