Nghĩa của từ: load conditions

* mt.
điều kiện tải

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App