Nghĩa của từ: local field

* đs.
trường địa phương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App