Nghĩa của từ: local group

*
nhóm địa phương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App