Nghĩa của từ: local homomorphism

*
đồng cấu địa phương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App