Nghĩa của từ: local parameter

* gt.
tham số địa phương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App