Nghĩa của từ: localization theorem

* gt.
định lý địa phương hóa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App