Nghĩa của từ: locally convex space

* gt.
không gian lồi địa phương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App