Nghĩa của từ: locally flat

* hh.
phẳng địa phương, owclit địa phương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App