Nghĩa của từ: locally matrix ring

* đs.
vành ma trận địa phương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App