Nghĩa của từ: locally polyhedral

* đs.
đa diện địa phương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App