Nghĩa của từ: locally solvable group

* đs.
nhóm giải được địa phương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App