Nghĩa của từ: locally univalence

* gt.
đơn diệp địa phương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App