Nghĩa của từ: log-exponential sum

* gt.
tổng số mũ lôga

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App