Nghĩa của từ: logarithmic derivate

* gt.
đạo hàm lôga

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App