Nghĩa của từ: logarithmic multiplier

* mt.
bộ nhân lôga

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App