Nghĩa của từ: logical constant

* log.
hằng lượng lôgic

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App