Nghĩa của từ: logical product

* log.
tích lôgic

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App