Nghĩa của từ: logistics

* log.
lô gictic ký hiệu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

logistics /'lou'dʤistiks/
* danh từ số nhiều
 - (toán học) Logictic
 - (quân sự) ngành hậu cần
Động từ BQT - Android App